Σήμερα, Χουνάν Μεγάλη Steel Pipe Co., Ltd έχει χορηγηθεί αριθμός των πιστοποιητικών παραλαβής που εκδίδονται από αρκετούς εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς. Οπως:

2
ISO 2020-1

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)

20150804015747644764

Πιστοποιητικό Ποιότητας (CIQ)

20150804015765306530

Societe Generale de Εποπτείας Α.Ε. (SGS)

CE 证书