ปัจจุบันมณฑลหูหนานที่ดีสตีลไพพ์ จำกัด ได้รับจำนวนของใบรับรองการยอมรับที่ออกโดยสถาบันในประเทศและต่างประเทศหลาย เช่น:

2
ISO 2020-1

ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001)

20150804015747644764

รับรองคุณภาพ (CIQ)

20150804015765306530

Societe Generale SA de เฝ้าระวัง (SGS)

CE 证书