ปัจจุบัน Hunan Great Steel Pipe Co.,Ltd ได้รับใบรับรองการยอมรับหลายฉบับที่ออกโดยสถาบันในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งเช่น:

2
ISO 2020-1

ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001)

20150804015747644764

ใบรับรองคุณภาพ (CIQ)

20150804015765306530

สมาคม Generale de Surveillance SA (SGS)

CE 证书