Ngày nay, Hồ Nam vĩ đại Steel Pipe Co, Ltd đã được cấp một số giấy chứng nhận chấp nhận do một số tổ chức trong nước và quốc tế. Nhu la:

2
ISO 2020-1

Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)

20150804015747644764

Giấy chứng nhận chất lượng (CIQ)

20150804015765306530

Societe Generale SA de Surveillance (SGS)

CE 证书